Trainingen

• Coachingstrainingsdag voor Jongeren:

- Wil je meer zelfvertrouwen ?
- Naar een feestje durven gaan ?
- Op anderen afstappen?
- Weten wat je (terug) kunt zeggen?

Lokatie : Cannenburg 7 – Amsterdam
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Coaches: Ida Stamhuis en Florence Leewens
Kijk ook op de site: www.ziezo-samen.nl of bel Florence

• Sociale Vaardigheidstraining” (gehele jaar)
• Brugklastraining (mei, juni)
• Faalangsttraining (gehele jaar)
• Groepstraining voor kinderen voor gescheiden ouders
• Mindfullkids

Voor meer informatie over data, bel Florence

Keizersgracht 692 - 1017 EV Amsterdam - 06 24259247 - kindertherapieflorence@xs4all.nl

15feb.2014_2265