Ouderbegeleiding en coaching

Soms is het handig om wat begeleiding te krijgen in een positieve ondersteuning van de kwaliteiten van je kind/tiener.

Als ouder vervul je een belangrijke rol in het leven van een kind en ben je ook verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling.

Vandaar dat naast de hulp aan het kind/tiener, ook ouders behoefte kunnen hebben aan tips, ondersteuning of begeleiding.

Soms is het net even anders kijken naar je kind/tiener al voldoende om een positieve verandering teweeg te brengen. Of om een nieuw inzicht te krijgen in de gezinsstructuur en de gezinspatronen. Samen zoeken we uit wat voor jullie het beste werkt.

Daarnaast herkennen ouders vaak heel goed waar hun kind mee worstelt en dan kunnen oude gevoelens of problemen weer aan de oppervlakte komen en kan de behoefte ontstaan om daar wat aan te gaan doen.

Misschien vind u het handig om ondersteuning te krijgen in :

- leren hoe u uw kind/tiener kunt helpen met meer zelfvertrouwen te krijgen, zich minder verdrietig te voelen of niet zo vaak boos te zijn

- leren onderscheiden wat er bij uw kind/tiener ligt, wat er bij u en wat er bij de omstandigheden ligt

- leren accepteren van de (on)mogelijkheden van uw kind/tiener

- leren omgaan met de verschillen in de opvoeding tussen beide ouders

- Ondersteuning bieden in het contact met school of hulpverlenings instantie

- meegroeien met de verandering van uw kind/tiener.

- leren hoe belangrijk het is om uw kind/tiener te erkennen in zijn/haar gevoel

- mediation bij scheiding.

- Inzicht in gezinsstructuren en patronen (dmv familie opstelling)

- bewustwording van de invloed van eigen jeugdervaringen, waarden en normen op de opvoeding

Keizersgracht 692 - 1017 EV Amsterdam - 06 24259247 - kindertherapieflorence@xs4all.nl