Kindertherapie & Echtscheiding

Welk effect kan een scheiding hebben op een kind?
Wat gebeurt er met de loyaliteit van een kind naar de ouders?
Hoe merk je dat een kind last heeft van een scheiding?
Wat kan je doen als ouder of professional om het kind weer meer in evenwicht te brengen ?

Behalve individuele therapietrajecten begeleid ik ook ouders en kinderen vóór, tijdens en na een echtscheiding. Hiertoe heb ik contact met verschillende mediators. Samen vinden wij het van groot belang dat bij het opstellen van het ouderschapsplan de kinderen "gehoord en gezien" worden door een deskundige.

Ik begeleid ouders bij het opstellen van dit plan en bespreek de gewenste situatie waarbij we het kind/de kinderen centraal stellen. Na het gesprek met de ouders, spreek ik de kinderen; apart of met elkaar. Ook zij mogen hun mening over de situatie geven en hun wensen kenbaar maken. Ze hebben vaak een heel genuanceerd en reëel beeld over de toekomst. Ondanks de onzekere en verdrietige situatie waar ze zich in bevinden.

De wijze van communiceren van ouders bepaalt hoe de kinderen de echtscheiding zullen ervaren. Niet de echtscheiding zelf geeft problemen maar de manier hoe ouders met elkaar om blijven gaan.

Lees hier : Open brief aan alle gescheiden ouders in Nederland (uit Villa Pinedo)

Keizersgracht 692 - 1017 EV Amsterdam - 06 24259247 - kindertherapieflorence@xs4all.nl