Hoe werkt Integratieve Kinder/Jongeren therapie?

Integratieve Kinder/Jongeren therapie richt zich op de onderliggende oorzaak van klachten.

Het essentiële van de Integratieve Kinder/Jongeren therapie is dat het kind zelf wordt ingeschakeld om het probleem aan te pakken. Het kind weet (on)bewust vaak het best wat zijn/haar probleem is of wat hij/zij nodig heeft. Uw kind krijgt binnen de therapie dan ook de ruimte om op eigen wijze de klacht op te lossen of te leren omgaan met de gegeven omstandigheden.

Kinderen en jongeren hebben allen hun eigen manier om zich uit te drukken. De één is verbaal goed, de ander kan zich beter uiten in spel/spelenderwijs. Het kind/jongere staat centraal: afhankelijk van de leeftijd en de belevingswereld van uw kind bekijken we gezamenlijk wat uw kind nodig heeft.

In feite kiest het kind zelf de therapievorm. De therapeut begeleidt het kind en biedt interventies aan die het kind op dat moment kunnen helpen.

Voorbeelden van interventies bij kinderen zijn: tekenen, knutselen, zwaardvechten, boksen, gesprekstechnieken, imaginaties en werken met metaforen in spel of verhalen toegespitst op het kind en zijn/haar belevingswereld.

Bij jongeren is het meestal meer verbaal maar wordt er ook gebruik gemaakt van bijv. verschillende gesprekstechnieken, evt ontspanningsoefeningen (Mindfullness) of andere mogelijkheden welke aansluiten bij uw tiener.

De therapie kan alleen werken wanneer het kind zich onvoorwaardelijk geaccepteerd voelt. Vertrouwelijkheid, erkenning en empathie zijn dan ook essentieel. Alles wat uw kind tijdens de sessies laat zien is vertrouwelijk. Dit wordt uitsluitend besproken met de ouders als het kind/jongere hiermee instemt. De ouders worden uiteraard wel op de hoogte gehouden van het proces wat het kind doormaakt, zodat zij hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Keizersgracht 692 - 1017 EV Amsterdam - 06 24259247 - kindertherapieflorence@xs4all.nl

15feb.2014_2265 15feb.2014_2265 15feb.2014_2265