Echtscheiding

Behalve individuele Kindertherapie (en Ouderbegeleiding) begeleid ik ook ouders en kinderen/jongeren voor, tijdens en na een echtscheiding. Ik luister, zonder te oordelen, waar loopt u tegenaan, wat heeft u nodig, waar heeft u behoefte aan. Ik denk mee en ondersteun waar nodig, altijd met uw kind centraal in mijn gedachten.

Wanneer de ouders beter omgaan met de scheiding heeft dat uiteraard ook zijn weerslag op het kind. Van belang is dat uw kind de scheiding beter kan begrijpen en kan verwerken en dat uw kind zijn plek vindt binnen de nieuwe situatie.

Ik begeleid ouders bij het opstellen van het ouderschapsplan en bespreek de gewenste situatie waarbij we het kind/jongere centraal stellen. Er kunnen gesprekken apart plaatsvinden maar ook met elkaar. Ook zij mogen hun mening over de situatie geven en hun wensen kenbaar maken.

Kinderen hebben vaak een heel genuanceerd en reëel beeld over de toekomst ondanks de onzekere en verdrietige situatie waar ze zich in bevinden. Afhankelijk van de leeftijd kan dit zowel spelenderwijs als met woorden of een combinatie daarvan; bij ieder kind is dat anders. Want ieder kind is uniek en uit zich op zijn eigen wijze.

Lees hier : Open brief aan alle gescheiden ouders in Nederland (uit Villa Pinedo)

Keizersgracht 692 - 1017 EV Amsterdam - 06 24259247 - kindertherapieflorence@xs4all.nl

15feb.2014_2265