Praktische Zaken

Adresgegevens Praktijk:
Keizersgracht 692
1017 EV Amsterdam
06-24259247
e mail: kindertherapieflorence@xs4all.nl

Voor verschillende sessies gelden de volgende tarieven:

Intake gesprek € 85,-
Sessie Kind/Jongeren € 85,-
Oudergesprek/Ouderbegeleiding € 85,-
Schoolgesprek/Observatie € 85,-
(* Alle genoemde tarieven zijn incl. 21% BTW)

Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak is kosteloos, mits dit uiterlijk 24 uur van tevoren gebeurt. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht.

De website van mijn beroepsvereniging : vvvk.nl (Vereniging Van en Voor Kindertherapeuten).
Hier kunt u zien in hoeverre uw ziektekostenverzekering de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
Er bestaat evt een mogelijkheid om een coulance-verzoek aan uw verzekeringsmaatschappij te sturen om tot vergoeding over te gaan.

VVVK lidcodenr: A-09-049, RBNG; 409041
KvK nr te Amsterdam: 34138347
ABN-AMRO te Amsterdam IBAN: NL31 ABNA 044.02.32.465